Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Mladí získavajú informácie najmä z blogov. Alternatívnym médiám verí vyše tretina

Mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov vyhľadávajú informácie najmä na blogoch. Iba 56 % z nich dôveruje tradičným médiám. Alarmujúce je, že vyše tretina sa prikláňa k alternatívnym webovým portálom. Vyplýva to z unikátneho prieskumu Rady mládeže Slovenska, ktorá zisťovala mediálnu gramotnosť mladých Slovákov.

V tomto roku nás čakajú prezidentské voľby a voľby do europarlamentu. Práve médiá majú veľkú moc vo formovaní názorov mladých. Prieskum ukázal, ako dôležité je upozorňovať ich na to, aby si získané informácie overovali z rôznych zdrojov,“ povedala Katarína Čavojská, výskumná pracovníčka Rady mládeže Slovenska. Upozorňuje na nárast obľuby alternatívnych médií, ktoré šíria neoverené a zavádzajúce informácie. Práve to podkopáva dôveru mladých v informácie, ktoré sa k nim dostávajú prostredníctvom médií.

Stredoškoláci a vysokoškoláci získavajú informácie z blogov (93 %), internetových verzií denníkov, týždenníkov a mesačníkov (90 %) či z príspevkov na sociálnych sieťach (83 %). „Pri ich informovaní zohrávajú dôležitú úlohu aj stránky konkrétnych médií na sociálnych sieťach. Najmenej sa mladí pri hľadaní informácií obracajú na spravodajstvo verejnoprávnej či súkromných televíznych staníc,“ vysvetlil Michal Považan z Rady mládeže Slovenska.

Len 16 % mladých si vždy overí informáciu z iných zdrojov. Rovnaké percento si napríklad po prečítaní blogu na webe neoverí informácie na iných portáloch alebo v médiách. „Práve internetové spravodajské portály sú mladými najvyhľadávanejšie, ak si chcú overiť informácie, ktoré nájdu napríklad na alternatívnych webových stránkach alebo blogoch. Mimoriadny význam majú pri ovplyvňovaní názorov aj ich kamaráti či rodičia,“ doplnila Čavojská.

Ako dodáva, dnešná doba si vyžaduje, aby sa nielen školy viac venovali výučbe mediálnej gramotnosti. „Ide o spôsobilosť chápať a dešifrovať mediálne obsahy, ktoré k nám prichádzajú informačnými kanálmi, teda prostredníctvom tlače, televízie, rozhlasu alebo internetu,“ skonštatovala Čavojská.

Prezentácia výsledkov výskumu, RMS

Zaujímavosťou je, že 65 % mladých vo veku 15 – 24 tvrdí, že si nastavujú súkromie na sociálnych sieťach a vždy zvažujú, kto ich príspevok alebo aktivitu uvidí. Až 63 % mladých o sebe deklaruje, že si pravidelne vyhradzujú čas na aktivity, pri ktorých vypínajú všetky mediálne zariadenia, aby si od nich oddýchli.

Fungujúci demokratický štát potrebuje mladých zorientovaných vo verejnom priestore schopných hodnotovej diskusie a hľadania spoločných riešení. Napriek mnohým pokusom, dodnes neexistuje systematická a systémová verejná podpora komplexného rozvoja detí a mládeže,“ skonštatoval Michal Považan.

Rada mládeže Slovenska rokuje s politikmi o zriadení mimorozpočtového Fondu na podporu aktivít detí a mládeže, ktorého cieľom je podpora komplexného rozvoja detí a mládeže, ich vedomostí, zručností, kompetencií, hodnôt a postojov v duchu demokracie, slobody a prirodzených ľudských práv.

Prieskum realizovala agentúra FOCUS pre Radu mládeže Slovenska v októbri 2018. Na dizajne prieskumu sa podieľala GREEN FOUNDATION.

Zdroj: http://mladez.sk/2019/03/28/prieskum-o-mladych-a-mediach/

Rada mládeže Slovenska (RmS) združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. V súčasnosti ich zastrešuje 25, každá z nich je formálne zaregistrovaná ako občianske združenie alebo nezisková organizácia. Všetky spolu združujú viac ako 55-tisíc detí a mladých ľudí.

RmS vznikla v roku 1990 ako občianske združenie. Od začiatku svojho pôsobenia funguje na celoštátnej úrovni a detské a mládežnícke organizácie zastrešuje bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženské vyznanie, národnostnú či etnickú príslušnosť.

Close