Mimovládky.sk

novinky, ktoré pomáhajú

Cudzincov máme plné zuby

A je nám to po chuti! Na raňajky burek, na obed sushi alebo večer kebab do ruky. Cudzie kuchyne sú súčasťou našich dní, tak prečo by sa ňou nemohli stať aj cudzinci?

Pomoc cudzím nám nie je cudzia

Porozumenie ide cez žalúdok – veď cudzím kuchyniam neodolajú ani tí najzarytejší odporcovia zmeny. O integráciu cudzincov sa však nesnažíme len my, ale aj oni sami svojimi úspešnými príbehmi. A v kombinácii s vašou pomocou ide o poriadne číslo.

Tolerancia ide cez žalúdok

  • 1 260 ľudí na podujatiach
  • 20 cudzokrajných kuchýň v mareene
  • 361 hodín kurzov a workshopov

Zdroj: https://mareena.sk/plnezuby

Víziou Mareeny je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť.

V Mareene veríme, že súdržnú a akceptujúcu spoločnosť budujeme všetci spoločne, preto sa snažíme:

  • Poskytnúť príležitosti pre aktívne začlenenie sa cudzincov do slovenskej spoločnosti,
  • Podporiť miestnu komunitu Slovákov a cudzincov v nadväzovaní vzťahov,
  • Zvýšiť povedomie verejnosti o témach rozmanitosti, migrácie a integrácie.

Našou cieľovou skupinou je spoločnosť ako celok. Prostredníctvom dobrovoľníckeho programu a vzdelávacích aktivít Mareena asistuje cudzincom pri integračnom procese, prostredníctvom komunitných aktivít vytvára priateľské prostredie, ktoré spája Slovákov s cudzincami, a rozvíja otvorenú celospoločenskú diskusiu o témach migrácie, integrácie a ich výzvach.

Spolupracujeme so slovenskými a európskymi neziskovými organizáciami, ako aj s partnerskými organizáciami krajín V4. Staviame na zdieľaní poznatkov a dobrej praxe z krajín s podobnými východiskovými podmienkami a hľadáme riešeniaaktuálnych tém z lokálneho hľadiska. Záleží nám na tom, aby mali naše aktivity zmysel a boli efektívne v plnení našich cieľov, a preto ich dopad meriame.

Close