Mimovládky.sk

novinky, ktoré pomáhajú

Letná akadémia DISCOVER

Letná akadémia Discover je letné podujatie, ktoré každoročne umožňuje stredoškolákom a stredoškoláčkam na týždeň zažiť inšpiratívnu atmosféru najkvalitnejších univerzít a snaží sa im sprostredkovať hodnoty poznania, občianstva a rozmanitosti.

Študentkám a študentom ponúka široké portfólio kurzov, od biológie či práva cez robotiku a kvantovú fyziku až po tanec a fotografiu. Na kurzoch účastníci a účastníčky formou experimentov, simulácií a diskusií objavujú obory, ktoré ich jednoducho fascinujú, alebo o ktorých štúdiu na vysokej škole uvažujú, a preto by ich chceli bližšie spoznať. V našich zemepisných šírkach je Discover asi jediné miesto, kde sa môžu mladí ľudia v priebehu jedného týždňa učiť od tímu lektorov a lektoriek, ktorí študovali na známych ale aj menej známych univerzitách v zahraničí ale aj doma na Slovensku či Česku, a ktorí pracujú v oblastiach od neurologického výskumu, cez veľké nadnárodné organizácie a korporácie ako je OECD alebo Google, až po konzuláty, štátnu správu, neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie.

Naše účastníčky a účastníkov učíme premýšľať o svete okolo nich a tom, ako naň môžu mať pozitívny dopad aj vo svojom veku. Počas kurzov ako aj v tímových diskusiách kladieme dôraz na tímovú prácu, komunitu a zodpovednosť.

Naši účastníci a účastníčky  sú predovšetkým zvedaví mladí ľudia, ktorí chcú svet okolo seba spoznať hlbšie, ako im to umožňuje ich stredná škola. Podstatná je pre nás otvorenosť všetkým mladým ľuďom, ktorí prejavia záujem a potenciál pre účasť, bez ohľadu na ich sociálne zázemie. Preto Discover poskytuje štipendiá vo forme zníženia registračného poplatku pre tých, ktorí by inak mali s účasťou na Discoveri finančné potiaže. V roku 2018 sme pridelili štipendiá v celkovej hodnote takmer 5000 EUR, pričom priemerné zníženie účastníckeho poplatku pre tých, ktorí oň požiadali, bolo 50%.

Zdroj: https://discover.sk/o-discoveri/

Sme občianske združenie, ktoré sa od roku 1999 ako jediná organizácia na slovensku venuje systematickému rozvoju debatných aktivít a metodiky. V roku 2012 mala sda takmer 1000 členov v 50 debatných kluboch.

Close