Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Mladí reportéri pre životné prostredie ocenení prezidentkou Slovenskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v piatok 28. júna víťazov medzinárodnej súťaže „Mladí reportéri pre životné prostredie“ v Grasalkovičovom paláci. Už v prvých dňoch vo funkcii tak vyslala jasný signál, že životné prostredie je jednou z jej priorít.

Tento ročník bol pre mladých a iniciatívnych reportérov veľmi úspešný. Získali pre Slovensko päť prvých a jedno druhé miesto v medzinárodnej súťaži v konkurencii 36 krajín sveta a označenie „šampión roka“ ako najúspešnejšia krajina.

Na úvod návštevy prezidentka adresovala pochvalné slová všetkým reportérom: „Milí študenti a študentky, v rámci projektu „Mladí reportéri pre životné prostredie“ sa vám dlhodobo darí spájať viacero mimoriadne dôležitých vecí. Venujete sa témam ochrany a tvorby životného prostredia, odhaľujete environmentálne problémy a propagujete možné riešenia.“
Žiakom aj ich učiteľom zagratulovala k úspechu.  Porozprávala sa s nimi, aký je to pocit tvoriť reportáž, vďaka ktorej pomáhajú svojmu okoliu a ešte aj dosiahnu úspech na medzinárodnej úrovni.  „Práve vďaka spojeniu ochrany životného prostredia, poctivej žurnalistiky a aktívneho občianstva je program „Mladí reportéri pre životné prostredie“ unikátny a hodný širšej pozornosti,” zakončila svoj príhovor Zuzana Čaputová.

Ku prezidentke sa prihovorili aj samotní študenti: „Mladí reportéri pre životné prostredie nám toho odovzdali mnoho – od práce so slovom, kamerou či fotoaparátom, až po samotné osvetové myslenie,“ prihovorila sa reportérka Mária Jánošíková, ktorá so svojim tímom získala prvé miesto za videoreportáž Kam sa stratila tma? v katégórií od 15-19 rokov. „Naučili sme sa chodiť s otvorenými očami a sledovať nedostatky, na ktorých riešení by sme sa chceli spolupodieľať. Či už sú to alternatívy za mikrotenové vrecúška, plastové slamky, znečistený potok, plytvanie potravinami, ohrozené včelstvo či zväčšujúci sa svetelný smog. Všetci sa snažíme rozmýšľať zelenšie a hlavne ohľaduplne,“ zdôraznila v závere príhovoru 17-ročná študentka.

Ako darček od reportérskeho tímu dostala Zuzana Čaputová fotoknihu, ktorá zachytáva najzaujímavejšie momenty z bohatej 10- ročnej histórie programu na Slovensku. Fotokniha bola vyrobená iba v jednom kuse v súlade s myšlienkou programu, z recyklovaného papiera a s podielom ručnej práce.

Klaudia Medalová, koordinátorka programu: „Pozvanie od pani prezidentky je veľká česť, ktorej sa dostalo našim svetovo úspešným Mladým reportérom pre životné prostredie. Veľmi si vážime, že pani prezidentka si všimla mimoriadnych mladých ľudí a pozvala ich na osobné stretnutie. Mnohí vrstovníci našich reportérov v piatok štrajkujú. Náš program ide o krok ďalej: stavia na osobnej zodpovednosti, oslovovaní kompetentných, prinášaní enviro-tém do médií a inšpirovaní osobným príkladom.“

Zdroj: http://www.mladireporteri.sk/mladi-reporteri-pre-zivotne-prostredie-oceneni-prezidentkou-slovenskej-republiky

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education – FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov.

Slovensko je do programu zapojené od roku 2009 a už od prvých rokov dosahuje v programe mimoriadne výsledky. V súťaži mladých reportérov z krajín zapojených do programu naši reportéri pravidelne získavajú tie najvyššie ocenenia, v roku 2018 sme získali až štyri prvé miesta.

Program Mladí reportéri rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti aj občiansku participáciu. Zároveň podporuje projektovú formu vzdelávania, kedy tím študentov a učiteľov realizuje rôznorodé aktivity v rámci výučbového procesu aj mimo neho a rozvíja tiež komunikačné schopnosti mladých ľudí.

Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne. Rozpracovávajú ich na základe vedeckých prameňov a komunikácie so všetkými dotknutými subjektmi (úrady, firmy, občania atď.). Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Mladí reportéri spolu so svojimi pedagógmi absolvujú odborné workshopy a exkurzie. Študenti i učitelia majú možnosť vymieňať si skúsenosti s inými školami zapojenými do programu, ale aj s inými krajinami v rámci medzinárodnej siete.

Program koordinujú Mgr. Richard Medal, odborník na environmentálne vzdelávanie a Ing. Klaudia Medalová.

Na Slovensku program koordinuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne – výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie;

Program je oficiálne akceptovaný a podporovaný agentúrou UNESCO.

Close