Mimovládky.sk

novinky, ktoré pomáhajú

Aj deti menia svet. Pripravili o tom vlastnú konferenciu.

UPLIETLI SME TO SPOLU 2019 | Žiacka konferencia
2. ročník celonárodnej konferencie projektu Roots & Shoots

Bratislava, 24. jún 2019 – Deti z celého Slovenska po roku opäť vďaka projektu Roots & Shoots Slovakia dokázali, že svet okolo ich zaujíma a dokážu ho meniť.

Celonárodná žiacka konferencia je každoročne vyvrcholením aktivít žiakov slovenských škôl, vrámci ktorých sa s lektormi nadácie Green Foundation Simonou Kuciakovou a Ladislavom Birom učia, ako poukázať na problémy vo svojom okolí, a spolu s obcami, samosprávami, svojimi školami a učiteľmi, organizáciami, či susedmi sa ich neskôr snažia aj vyriešiť.

Tento rok sa na konferencii 14. 6. 2019 v Elektrárni Piešťany odprezentovalo 8 žiackych tímov.

Detvianski Ekodetvani hovorili napríklad o náučnom chodníku Kameňolomu Ježová, vígľašské Čučorjetki o novej šanci pre vlaky a obnove staničnej čakárne, Čachtická družina svojej obci zas pomohla vybudovať lavičku okolo starého platana.

Ako nám neskôr sami povedali, žiaci sa pri projektoch brodili najmä horou administratívnych úkonov, sem tam ich zneistilo vlastné zapochybovanie či nedôvera iných alebo počiatočný neúspech. To, ak im napríklad, ako tímu Gymza v Žiline, niekto poškodil ich maliarsky výtvor na už obnovenej autobusovej zastávke. Ani to ich však napokon neodradilo a zakaždým nazbierali dostatok odhodlania vo svojich projektoch pokračovať.

Aj vďaka tomu sa napríklad podarí uchovať nevšedný historický altánok na skalnatom brale v Trenčianskych Tepliciach. Cieľom projektu Vyhliadky na hríbe tamojšieho žiackeho tímu bola totiž práve jeho obnova. V Bratislave vďaka tímu Bernoláčka pribudnú cyklostojany, v Kláštore pod Znievom budú mať s pomocou Zelenáčov spod Znieva zdravšiu klímu, vyššiu bezpečnosť aj lepšiu kondičku vďaka budovaniu priechodu pre chodcov na frekventovanej ceste a žiaci z Ladiec si rovnako pod patronát zobrali miestnu autobusovú zastávku, ktorú opravili a skrášlili.

Obrovským tohtoročným prekvapením a novinkou bola podpora pani prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá deťom v krátkom videu poďakovala za to, čo pre svoje okolie robia a povzbudila ich k ďalšej práci. Odmenili ju za to nadšeným potleskom.

Absolventi uplynulých projektov sa tiež vrámci vzájomnej priateľskej diskusie s lektorom Ladislavom Birom podelili o skúsenosti so svojimi rovesníkmi a všetci absolventi tohtoročného programu si z rúk zakladateľa nadácie Green Foundation Borisa Zeleného a donorky nadácie Michaely Ikrényi Lazarovej prebrali symbolické certifikáty Roots & Shoots Slovakia.

Na záver konferencie deti spolu s členmi nadácie Green Foundation zasadili v záhrade Elekrárne Piešťany mladú lipu ako symbol spolupráce a posolstvo projektu, ktorým je budovať v deťoch pevné korene dôležité pre zdravú občiansku spoločnosť.

A ako vyzerá projekt Roots & Shoots Slovakia od svojho vzniku, teda od roku 2016 v číslach?

Zúčastnilo sa ho 333 usilovných žiakov, 57 šikovných pedagógov, 30 zástupcov miestnych samospráv, 39 zodpovedných firiem, 50 rôznych inštitúcií a organizácií, 335 nadšených občanov. Všetci spolu odpracovali už viac ako neuveriteľných 3000 hodín!

Deti a školy zapojené do Roots & Shoots Slovakia tak na celonárodnej žiackej konferencii v Elektrárni Piešťany bezmála dva týždne pred letnými prázdninami všetkým ukázali, že je v nich viac ako si možno myslíme. Že dokážu problémy vo svojom okolí nielen identifikovať, ale aj postupnými a cieľavedomými krokmi riešiť.

No ako pri každom životnom dobrodružstve si už teraz uvedomujú, že dôležitejšia je cesta, než cieľ. A to je niečo, čo sa od nich stále môžeme učiť aj my dospelí.

Zdroj: Tlačová správa a FB Green Foundation

GREEN FOUNDATION pomáha pripravovať spoločnosť na Slovensku a v strednej Európe na civilizačnú výzvu vyvolanú nástupom nových technológií a ekologickými zmenami na planéte, ktorá má čím ďalej tým väčší dopad na naše životy.

Prebiehajúce technologická revolúcia vytvára tlak na zavedené mechanizmy spravovanie spoločnosti a schopnosti jedincov a inštitúcií na zmeny adekvátne reagovať. To celé sa deje na pozadí prekročenia limitov čerpania prírodných zdrojov ľudstvom prejavujúce sa najmä kolabujúcou biodiverzitou planéty a klimatickou zmenou. Súčasná spoločnosť sa tak dostáva do stavu väčšej a väčšej zraniteľnosti.

Close