Mimovládky.sk

novinky, ktoré pomáhajú

Konferencia Rozmanité školy

Chcete sa pozrieť na interkultúrne vzdelávanie trochu inak? 
Venujete sa vo vyučovaní témam predsudkov a diskriminácie? 
Hľadáte vzdelávacie metódy, ktoré by vám pomohli pri práci s rozmanitými žiakmi?

Prihláste sa na konferenciu Rozmanité školy, ktorá sa uskutoční 16. 9. 2019 v Bratislave.

Predstavíme vám vyučovacie aktivity, ktoré reflektujú témy identity, rozmanitosti a vedomú prácu so stereotypmi a predsudkami a odnesiete si metodické príručky Farebná škola. Účasť na konferencii je bezplatná.

Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete v pozvánke (PDF).

Zdroj: https://www.multikulti.sk/aktuality/konferencia-rozmanite-skoly?fbclid=IwAR0pfkgNQW8OR9v5_WJZHC_8rnGlNthFL4Lj7L_l6TUzzzPrKTPrlZWdy3U

Multikulti.sk je portál Nadácie Milana Šimečku o menšinách, cudzincoch, náboženských a iných minoritných skupinách, ktoré tvoria rozmanitú spoločnosť.

Stránka Multikulti.sk vznikla v roku 2010 ako vzdelávací portál určený hlavne učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl. Webstránka sa postupne vyprofilovala na spoločenský portál, ktorý sa venuje témam rozmanitosti.

Píšeme o cudzincoch, pre ktorých sa Slovensko stalo novým domovom, mapujeme nové, národnostné, náboženské menšiny a ďalšie skupiny vytvárajúce rozmanitú spoločnosť.

V duchu myšlienky Milana Šimečku – Nie som schopný zatvárať oči, keď už som bol obdarený zrakom – sa na Multikulti.sk venujeme témam, ktorým je v mediálnom prostredí vyčlenený len malý priestor, no z hodnotových hľadísk ich považujeme za zásadné. Snažíme sa ponúknuť interpretáciu a riešenia tém, fenoménov a problémov spojených s multikulturalizmom. Chceme ponúkať nielen relevantné dáta a informácie, ale tiež spoluvytvárať verejnú diskusiu.

V Nadácii Milana Šimečku chceme aktívne prispieť k tomu, aby sa na Slovensku podporovala rozmanitosť a vytvárali rovné podmienky pre všetkých. Veríme, že každý človek má právo byť akceptovaný ako plnohodnotný člen spoločnosti.

Close