Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Migračný Kompas: vysvetľujeme detaily o migrácii, integrácii a azyle

V Lige za ľudské práva spúšťame prvý podcast s názvom Migračný Kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom tohto podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík.

Séria Migračný Kompas má 24 častí, ktoré ľudí prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po rôzne expertné analýzy v oblasti migrácie, a to prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti ako aj ľuďmi, ktorí zdieľajú s nami svoj osobný príbeh. Zaujíma vás, čo je to azyl a doplnková ochrana? Ako sa môže niekto stať apolitom v priebehu svojho života? Aké to je ujsť pred vojnou v štrnástich rokoch bez rodičov a sám cestovať šesť mesiacov pešo, loďou a kamiónom? Aké je to bojovať desať rokov o udelenie azylu? Je utečenec a migrant to isté?

Odkazy na najnovšie podcasty budeme vždy pridávať do nasledujúceho zoznamu:

1. Utečenci vo svete – mýty a fakty
2. Utečenci u nás – je Slovensko v ohrození?
3. Azyl a doplnková ochrana
4. Deti bez sprievodu v azylovom konaní
5. Deti bez sprievodu II (osobný príbeh, rozhovor s klientom)
6. Úspešné azylové prípady
7. Osobný príbeh utečenca (Reza)
8. Dublinské konanie a Európske azylové právo
9. Ako funguje vyhosťovanie cudzincov? (návratová politika)
10. Osobný príbeh klienta, ktorý bol v zaistení
11. Ako fungujú azylové tábory na Slovensku?
12. Čo je integrácia utečencov a ako funguje?
13. Ako zvláda Nemecko integráciu utečencov?
14. Financovanie azylových projektov
15. Som cudzinec a žijem v Bratislave (osobný príbeh)
16. Fakty o migrácii vo svete a na Slovensku
17. Som cudzinec a žijem v Bratislave II (osobný príbeh)
18. Prehľad pobytov na Slovensku a proces ich získania
19. Som cudzinec a žijem v Bratislave III (osobný príbeh)
20. Ekonomická migrácia, migračná a integračná politika
21. Cudzinci v slovenských mestách
22. Bratislava, Slovensko a cudzinci – čo nám prinášajú?
23. Kto sú ľudia bez občianstva?
24. Ako sa získava štátne občianstvo?

Všetky podcasty sú dostupné aj na tejto stránke.

Podcast bol vytvorený v rámci projektu „Migračný kompas“, ktorý realizuje Liga za ľudské práva, o.z. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.

Zdroj: https://www.hrl.sk/sk/info-o-migracii/https:/www.hrl.sk/sk/info-o-migracii/podcast/podcast-migracny-kompas-vysvetlujeme-detaily-o-migracii-integracii-a-azyle

Naša vízia

Veríme, že Slovensko môže byť novým domovom pre utečencov a poskytnúť ženám, mužom a deťom v ohrození bezpečie, stabilitu a nový začiatok. Z našich skúseností vieme, že utečenci z rôznych krajín našli na Slovensku pokoj a nový začiatok a začlenili sa do našej spoločnosti. Na tejto ceste im pomohlo množstvo Slovákov a Sloveniek a my veríme, že otvorených ľudí, ktorí chcú pmôcť, je v našej krajine veľmi veľa. Preto sa ich snažíme vyhľadať, osloviť a zapojiť s cieľom ukázať, ako sa to dá. 

Naša misia

Veríme v ľudské práva a ich univerzálnosť, hodnoty ľudskej dôstojnosti a rovnosti. Preto presadzujeme transparentnú, dôstojnú a zodpovednú migračnú, azylovú a integračnú politiku a snažíme sa o posilňovanie postavenia cudzincov a utečencov. 

Pri našej práci vychádzame z dôvery v pozitívne prínosy migrácie a rôznorodosti v spoločnosti.

Čo robíme

Sme organizácia, ktorá kombinuje poskytovanie priamych služieb – kvalitnej a bezplatnej právnej pomoci utečencom a migrantom, advokáciu a strategickú litigáciu v oblasti tvorby, presadzovania a uplatňovania migračnej, azylovej a integračnej politiky SR. Zároveň sa snažíme o výchovu a vzdelávanie novej generácie mladých právnikov v oblasti azylového a migračného práva a vedieme Kliniku azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. 

Liga za ľudské práva sa pioniersky podieľa na otváraní viacerých tém v oblasti migrácie a azylu na Slovensku:

  • Ochrana práv maloletých bez sprievodu a výskum o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl (Katarína Fajnorová)
  • Precedenčné prípady na slovenských či medzinárodných súdoch (tím právničiek a spolupracujúca advokátka Miroslava Mittelmannová)
  • Právna pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi (Alexandra Malangone)
  • Integrovanie poznatkov z právnej a lingvistickej antropológie (Helena Tužinská)
  • Rozvíjanie právnej pomoci cudzincom žijúcim na Slovensku (Zuzana Bargerová) 
  • Rozvíjanie individuálnej sociálnej práce s utečencami (Katarína Marinová)

Prečítajte si aj naše výskumy a analýzy.

Close