Mimovládky.sk

novinky, ktoré pomáhajú

Vyše tristo študentov z východného Slovenska si preberie medzinárodné ocenenie

Šestnásťročný afgánsky utečenec žijúci v Košiciach Raheb Rahman prekonal samého seba a svoj strach z neznámeho. Dobrovoľne pomáhal mentálne postihnutému chlapcovi integrovať sa do spoločnosti a zlepšoval sa v behu. Osemnásťročná študentka z Prešova objavila svoju novú vášeň – antropológiu, a prežila dobrodružnú expedíciu v snehu v máji. 

“Zistil som, že dobrovoľníctvo nie je o nás, nie je o tom, ako sa máme zlepšiť my. Je to práve o tom, ako my pomáhame druhým, aby sa zlepšili oni.”, hovorí Raheb.

To sú len dva príklady študentov, ktorí prekonali svoje limity a dosiahli svoje ciele. Patria medzi viac ako 300 mladých ľudí z Prešovského a Košického kraja, ktorí si v utorok, 3. septembra, 2019 preberú svoje medzinárodné ocenenie na doteraz najväčšej východoslovenskej ceremónii DofE v rozprávkovom Kaštieli v Hanušovciach pri Prešove. 

Program je na východe mimoriadne úspešný

Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo niekoľko mesiacov pracovať a prekonať štyri výzvy- rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. 

Program, ktorý tak priamo rozvíja charakterové vlastnosti mladých ľudí ako sú vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútorná motivácia, prišiel na východ aj vďaka Karpatskej nadácii, ktorá je hlavným partnerom programu v tomto regióne. Navyše, teší sa veľkému záujmu študentov, učiteľov a partnerov. Stovky zapojených Dofákov na východe Slovenska podporuje na svojej ceste vyše 200 učiteľov a pracovníkov s mládežou na 55 školách a organizáciách. Patria medzi ne základné a stredné školy, gymnáziá či odborné školy, neziskové organizácie či skauti.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa Prešovský samosprávny kraj rozhodol podpísať memorandum o vzájomnej spolupráci a podpore. Stane sa tak počas tohto slávnostného udeľovania bronzových a strieborných cien. “Je pre nás veľkým potešením, že Prešovský samosprávny kraj vníma pridanú hodnotu tohto programu, ktorý má pozitívny dopad na rozvoj charakterových vlastností mladých ľudí. O to viac sme nadšení z toho, že od septembra ho bude spolu s nami aktívne podporovať a rozvíjať v tomto regióne. Pripája sa tak ako tretí v poradí k Bratislavskému a Trenčianskemu samosprávnemu kraju,” vysvetľuje Marián Zachar, riaditeľ Národnej kancelárie DofE na Slovensku. 

DofE pre všetkých

Program DofE ročne absolvuje vyše 1,3 milióna mladých ľudí. Jednou z jeho hlavných myšlienok je nesúťaživosť jeden voči druhému, ale prekonávanie samého seba. Aj preto sa do neho môže zapojiť akýkoľvek mladý človek vo veku 14 až 24 rokov bez rozdielu. 

Raheb Rahman, afgánsky utečenec, prišiel do Košíc pred piatimi rokmi. Okrem iného sa v DofE po prvýkrát angažoval aj v dobrovoľníctve. Pomáhal vyše pol roka zdravotne postihnutému chlapcovi integrovať sa do spoločnosti. Vzniklo medzi nimi silné priateľské puto. “Zistil som, že dobrovoľníctvo nie je o nás, nie je o tom, ako sa máme zlepšiť my. Je to práve o tom, ako my pomáhame druhým, aby sa zlepšili oni,” spomína. Vďaka tomuto programu získal mnoho kamarátov a odbúral strach z neznámeho. “Predtým som veľmi nechodieval medzi nových ľudí. Bál som sa,” priznáva plynulou Slovenčinou sympatický stredoškolák. 

“Vďaka DofE dobrovoľníctvu som naozaj vystúpila zo svojej komfortnej zóny. Postaviť sa pred skupinu malých detí a zaujať ich bolo niečo, čo mi úplne naháňalo strach. Už tomu tak nie je,” uviedla Klára.

Klára Vlčková, študentka z prešovského Gymnázia Konštantínova, objavila vďaka DofE svoju vášeň – antropológiu. Okrem toho doučovala deti v krízovom centre Dorka a posilovala. “V detstve som bola lenivejší typ. Nikdy som nemala nejaké hobby. Až DofE ma inšpirovalo vyskúšať nové aktivity a posunúť svoje limity. Navyše som sa naučila organizovať si čas, plánovať a menej prokrastinovať,” vymenúva úspešná absolventka bronzovej a striebornej úrovne DofE.  

Bez podpory by to nešlo

Kláru na ceste za splnenými cieľmi podporoval jej učiteľ a Vedúci v programe Ondrej Sabolčík. “Na našej škole sa do tohto programu z roka na rok zapojilo dvojnásobok mladých ľudí. Teší ma sledovať, aké obdivuhodné úspechy dosahujú a ako ich to posúva. Je to však aj výsledok silného DofE tímu na škole a podpory riaditeľa Šantu, ktorý sme spolu s kolegami vybudovali,” približuje inšpiratívny učiteľ. Stovky ďalších úspešných absolventov DofE tak v sebe ukrývajú nielen príbehy vlastného prekonania sa, ale aj nespočetné hodiny úsilia a podpory učiteľov. 

Tohtoroční úspešní absolventi DofE sú z týchto škôl a organizácií:

Košický kraj:

 • Centrum Mokosha, n.o. 
 • Centrum voľného času, Košice 
 • Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice 
 • Gymnázium Alejová, Košice 
 • Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves 
 • Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice 
 • Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice 
 • Obchodná akadémia Polárna, Košice 
 • Obchodná akadémia Watsonova, Košice 
 • Obchodná akadémia, Rožňava 
 • Škola úžitkového výtvarníctva, Košice 
 • Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice 
 • Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov 
 • Základná škola Bernolákova, Košice
 • Východoslovenská skautská oblasť, Slovenský skauting

Prešovský kraj:

 • Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Prešov 
 • Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou 
 • Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča 
 • Gymnázium Konštantínova, Prešov 
 • Gymnázium Kukučínova, Poprad 
 • Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča 
 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné 
 • Gymnázium sv. Moniky, Prešov 
 • Gymnázium, Medzilaborce 
 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov 
 • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov 
 • Spojená škola, Svidník 
 • Stredná zdravotnícka škola, Humenné 
 • Súkromná spojená škola European English School, Prešov 
 • Súkromná spojená škola Rovná, Poprad 
 • Súkromné gymnázium, Bardejov 
 • Základná škola Komenského, Svit 
 • Základná škola, Spišský Štvrtok

Zdroj: Tlačová správa DofE

DofE je medzinárodný vzdelávací program, ktorý pred vyše šesťdesiatimi rokmi založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej a dodnes je jeho patrónom. Ročne ho realizuje 1,3 milióna mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov v 140-tich krajinách sveta. Na Slovensku bolo v minulom školskom roku 2018/2019 do DofE zapojených vyše 3000 účastníkov. Momentálne sa DofE realizuje na vyše 160 organizáciách a školách po celom Slovensku. 

Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí na sebe vytrvalo pracovať aspoň 6 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu.

Absolventi napríklad pomáhali v krízovom centre, zakladali alebo viedli školské kluby či objavovali krásy antropológie.

Dve hlavné podmienky absolvovania sú:

 • zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít vo všetkých 4 oblastiach programu a
 • splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.

Mladí ľudia sa do programu zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych centier DofE na Slovensku. Tieto centrá je možné najčastejšie nájsť na stredných školách, v neziskových organizáciách, centrách voľného času a iných organizáciách. Tu účastníci programu získajú mentora, ktorý im pomôže v nastavení cieľa a poskytne im potrebnú podporu.

Program je možné realizovať na troch úrovniach (bronzová, strieborná a zlatá). Jednotlivé úrovne sa líšia v dĺžke a náročnosti – od 6 do 18 mesiacov. Podľa prieskumu medzi slovenskými absolventmi je prínosom naučenie sa vytrvalosti, cítia sa tiež byť viac sebaistí a pozitívnejšie hľadia na svoju budúcnosť. Až 94 percent zapojených sa vďaka DofE začalo angažovať v dobrovoľníckych aktivitách, 74 percent z nich tento program motivoval k rozvoju talentu a viac ako polovica potvrdila, že športovala viac ako predtým.

Close