Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

O práve na informácie a slobode v rozhodovaní

Myslíte si, že novela o predĺžení moratória sa vás až tak netýka? Že celé moratórium je len vecou politických strán? 

Ako občania máme už takmer 30 rokov právo rozhodovať sa vo voľbách slobodne na základe dostupných informácií. Výsledky prieskumov verejnej mienky sú súčasťou informácií, ktoré volič potrebuje zvážiť, aby sa rozhodol ako naloží so svojim hlasom. 

Podporte hromadnú pripomienku tu: Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené – Výzva mimovládnych organizácií  

Prečo podpísať hromadnú pripomienku k tejto novele hovorí Marcel Zajac z Centra pre filantropiu

Close