Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Poznáme laureátov Bielej vrany 2019. Zoznámte sa s ich príbehmi

Biele vrany 2019 – ľudia, ktorí sa nenechali zastrašiť a svojimi osobnými príbehmi odvahy nás všetkých motivujú zasadzovať sa za hodnoty spravodlivosti, transparentnosti a demokracie na Slovensku.

Eduard Marek, Mária Sisáková, Milan „Igor“ Hudák a Branislav Tvarožek.

Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.

Mária Sisáková
Dôchodkyňa zo Zbudze, malej obce neďaleko Michaloviec, ktorá si prehľadávaním katastra všimla podozrivé prevody pozemkov. Upozornila na to dotknutých susedov a pomohla im sťažovať sa na úradoch. Tie jej dali v mnohom za pravdu. Prípad dnes vyšetruje polícia.
Milan „Igor“ Hudák
Jeden zo šestice zbitých Rómov, z ktorých štát po neprimeranom a neopodstatnenom zásahu v Moldave nad Bodvou urobil páchateľov. V komunite je prirodzeným lídrom, je to on, kto médiám nastavuje svoju tvár. V osade podporuje ostatných a vedie združenie, ktoré cez vzdelávanie a umenie pomáha integrovať Rómov.
Branislav Tvarožek
Jeden z posledných žijúcich členov Vysokoškolského strážneho oddielu, ktorí počas Slovenského národného povstania chránili generálov Goliana a Viesta. Pochádza z rodiny, ktorej príbeh je silno spojený s demokratickými a humanitnými ideálmi. Za odboj voči fašizmu ho ľudáci vyhodili zo strednej školy, to samé mu urobili komunisti na vysokej. Oba režimy ho vyšetrovali a zavreli.
Eduard Marek
Najstarší československý skaut, ktorý v duchu tejto filozofie pomáhal ostatným. Za Protektorátu pomáhal prenasledovaným židovského pôvodu, po nástupe komunistov založil protištátnu skupinu, ktorá pomáhala ľuďom pri úteku za slobodou. Komunisti ho súdili v procese nadväzujúcom na proces s Miladou Horákovou. Ako 102-ročný si skočil v tandeme s padákom.

Zdroj: https://bielavrana.sk/2019/
Foto: Ctibor Bachratý

Čo je Biela vrana

Bielu vranu založili v roku 2008 Aliancia Fair-play a VIA IURIS ako ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu a spoločne ju udeľovali do roku 2018. Od roku 2019 ocenenie udeľuje občianske združenie Tichá voda.

Je pre nás veľmi dôležité, aby vzácni ľudia v našej spoločnosti, ktorí bránia pravdu, spravodlivosť a verejný záujem, zažili poďakovanie a podporu. Často je to naopak – čelia vyhrážkam, trestným oznámeniam, strate zamestnania či posmechu okolia. Snažíme sa ich preto nájsť a na slávnostnom večere im verejne poďakovať. Veríme, že práve potlesk, podpora a medializácia ich príbehov im dodá silu a energiu. Navyše môže pomôcť pritiahnuť pozornosť k dôležitým témam a povzbudiť ďalšie biele vrany.

Komu sa udeľuje

Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.

Kto sú biele vrany

Medzi doterajšími 29 laureátmi sú napr. občania Pezinka, ktorí už viac ako 10 rokov bojujú proti nechcenej skládke odpadu; Zuzana Melicherčíková, ktorá ako zamestnankyňa Právnickej fakulty UK poukázala na podozrivé prijímanie študentov; Ivan Cehelský, ktorý napriek opakovaným útokom chránil prírodu a niekto mu podpálil drevenicu; alebo bloger Ján Benčík, ktorý systematicky monitoruje a rozkrýva extrémistov napriek vyhrážkam a hroziacemu nebezpečenstvu.

Od roku 2012 udeľujeme aj Bielu vranu za dlhodobý prínos. Ocenenie postupne získali košický disident Marcel Strýko (in memoriam), ochranárka stromov Katarína Šimončičová, vydavateľ samizdatov Oleg Pastier, reportér Andrej Bán a kňaz Anton Srholec.

Prečítajte si príbehy všetkých ocenených.

Kto vyberá biele vrany

Laureátov ocenenia vyberá Rada Bielej vrany po predchádzajúcej širšej diskusii s internými ľuďmi.

Nominácie nezverejňujeme – ocenenie totiž nemá byť súťažou, ale poďakovaním.

Okrem výberu laureátov a organizácie slávnostného večera sa snažíme sledovať, ako sa príbehy bielych vrán vyvíjajú, pomáhať im a okolo ocenenia vytvoriť komunitu ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú.

Close