Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Poznáte darcovské výzvy?

DARUJME.sk učí Slovákov zbierať dary pre neziskové organizácie

Vytváranie a šírenie vlastných darcovských výziev alebo takzvaný „peer to peer (P2P) fundraising“  je vo svete bežným a veľmi populárnym spôsobom získavania financií pre organizácie, ktoré pomáhajú, venujú sa verejnoprospešným aktivitám či charitatívnym projektom. Ide o inovatívny typ fundraisingu pre neziskovky, kedy sa jednotlivci sami rozhodnú stať sa ich ambasádormi a pri špeciálnej príležitosti vyzvú svoje najbližšie okolie na spoločný dobrý skutok.

Darcovské výzvy vytvárajú jednotlivci, súkromné osoby, tzv. ambasádori či ambasádorky organizácií, pri určitých špeciálnych príležitostiach. Populárne sú narodeninové výzvy, výzvy pri príležitosti svadby, výročia, osláv… ale aj výzvy pred športovým výkonom (preteky, pochod, maratón,…), či v situácii, kedy sa rozhodnú urobiť významnú zmenu vo svojom živote (prestanú fajčiť, jesť mäso, piť alkohol, schudnú, začnú chodiť do fitka, radikálne zmenia svoj účes, nechajú si narásť dlhú bradu… a pod.) alebo sa “hecnú” k prekonaniu inej veľkej výzvy (preplávajú lamanšský prieplav, prejdú pešo z Malaciek do Michaloviec, vystúpia na Gerlach, začnú v dospelosti hrať na hudobný nástroj a pod.). Jednoducho čokoľvek, čo je pre niekoho výzvou, môže byť premenené na výzvu darcovskú – v prospech neziskovky, ktorej dôveruje a ktorú sa rozhodne podporiť.

Na to, aby sme niekomu pomohli, nemusíme byť „celebrita“. Dôležitým odkazom kampane je, že my všetci sme dôležití – každý alebo každá z nás vie prispievať na dobré skutky.

Rozhodnutie, komu pôjde darcovská podpora je čisto na rozhodnutí ambasádora či ambasádorky. Je fajn môcť rozhodnúť, ktorej organizácii treba prispieť. Najkrajšie na darcovských výzvach je ten moment, že takýto dobrý skutok robíme spoločne s priateľmi. Urobme spoločne skvelú vec. Spojme sily so svojím okolím, zapojme priateľov a podporme niektorú slovenskú organizáciu.

Úlohou ambasádorky/a organizácie je rozhodnúť sa, pre ktorú organizáciu chce vyzbierať financie. Vytvorí svoju vlastnú online darcovskú výzvu a osloví svojich priateľov, kolegov, spolušportovcov, rodinu, fanúšikov… koho chce, aby prispeli prostredníctvom online príspevku na jeho výzvu v prospech organizácie.

Organizácie propagujú tento typ fundraisingu na svojich vlastných weboch alebo používajú jednoduchý a efektívny modul na vytváranie vlastných darcovských výziev (P2P výziev) v online systéme DARUJME.sk. Tento nástroj môžu využívať všetky organizácie zaregistrované do DARUJME.sk.

„Prínosy DARUJME.sk pre občiansku spoločnosť sú dva. Jeden je v tom, že vytvára jednoduchý nástroj pre prepájanie obyvateľov našej krajiny s organizáciami občianskej spoločnosti jednoduchosťou ich podpory. Druhý prínos je, že posilňuje legitimitu neziskových organizácii vďaka tomu, že sú financované priamo občanmi a nie neosobnými grantami, či dotáciami, hoci aj tie sú dôležité a potrebné. Vytvára sa tak živá väzba medzi občanmi a neziskovými organizáciami a je to tiež prejavom silnejúcej občianskej spoločnosti u nás. Ako organizácia venujúca sa rozvoju prostredia pre občiansku spoločnosť a darcovstvo sme veľmi radi, že sme tomu našou troškou prispeli.” hovorí Boris Strečanský, zakladateľ Centra pre filantropiu.

„Piloti“ v darcovských výzvach

Slovenské neziskové organizácie, ktoré DARUJME.sk v kampani uvádza ako pilotov v darcovských výzvach, sú: ČERVENÝ NOS Clowndoctors o.z., eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Karpatská nadácia, Liga proti rakovine, Majme srdce o.z., Nadácia Integra, Nadácia pre deti Slovenska s projektom Hodina deťom, PRIMA o.z., Savio o.z. s projektom Tehlička, Slovenská debatná asociácia, Slovenská nadácia pre UNICEF, Vagus o.z., Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy a Zelená hliadka prostredníctvom OZ Why not?. Darcovskú výzvu v prospech niektorej z nich je možné vytvoriť aj priamo kliknutím na jej logo. Vytvorenie výzvy nezaberie viac ako 5 minút.

Darcovské výzvy môžu využívať všetky organizácie zaregistrované v DARUJME.sk. Presný postup nájdete tu. Systém DARUJME.sk je otvorený aj pre ďalšie neziskové organizácie, stačí sa zaregistrovať.

V apríli roku 2019 sa CpF podarilo získať pre DARUJME.sk grant na jeho ďalší rozvoj. Projekt Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Zdroj: Tlačová správa DARUJME.sk, https://darujme.sk/blog/poznate-darcovske-vyzvy/

DARUJME.sk umožňuje neziskovým organizáciám prijímať dary priamo na ich webe. Ponúka online databázu aj komunikačný nástroj na budovanie vzťahov s darcami. DARUJME.sk je brána do sveta online fundraisingu. Vďaka systému DARUJME.sk sa zapojeným mimovládkam doteraz podarilo vyzbierať celkovo už viac ako 4 milióny 300 tisíc eur.

Projekt DARUJME.sk spustila v roku 2012 organizácia Centrum pre filantropiu s cieľom pomôcť neziskovému sektoru na Slovensku získavať finančné prostriedky od individuálnych darcov na verejnoprospešné projekty aj prostredníctvom internetu. Zámerom bolo ponúknuť organizáciám a ich darcom jednoduché a predovšetkým dôveryhodné prostredie na získavanie darov online. Darcovia darujú priamo na stránke organizácie, môžu si pozrieť jej činnosť a sami sa rozhodnúť či a v akej výške ju podporia.

„Tak ako dnes ľudia bežne nakupujú niekoľkými klikmi cez internet z rôznych eshopov, môžu vďaka DARUJME.sk pohodlne, rýchlo a jednoduchým spôsobom venovať svoje peniaze organizáciám, ktoré si získajú ich priazeň“, priblížila poslanie služby DARUJME.sk jeho manažérka Zuzana Behríková.

DARUJME.sk slúži organizáciám, ktoré sú neziskového charakteru:

  • Občianske združenie
  • Nezisková organizácia
  • Nadácia
  • Neinvestičný fond a podobne

Darovacia brána je určená výhradne na prijímanie darov od súkromných osôb. Organizácie by ju nemali využívať na:

  • – účastnícke poplatky za semináre, workshopy či iné podujatia;
  • – vstupné na koncerty či iné predstavenia;
  • – predaj tovaru či služieb.

DARUJME.sk nie je určené pre:

  • politické a odborové organizácie;
  • organizácie, u ktorých dominuje komerčná a obchodná činnosť bez preukázateľne prevažujúcich charitatívnych či iných verejnoprospešných cieľov alebo aktivít;
  • organizácie, ktoré nespĺňajú Kódex používateľa systému, ktorý mimo iného hovorí „Darca má istotu, že ciele, vízie, poslanie a činnosť neziskovej organizácie neporušujú ľudské práva či nijako neznevýhodňuje akúkoľvek skupinu občanov.
Close