Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Výzva na jazykové štipendium Karpatskej nadácie otvorená

Angličtina je dnes bránou do sveta informácií, kvalitných študijných materiálov, atraktívnych zamestnaní ale aj príležitosťou vzdelávať sa či pracovať v zahraničí. Karpatská nadácia preto ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka.

Program poskytne finančnú podporu na štúdium anglického jazyka v roku 2020 niektorou z existujúcich foriem.

Program poskytne finančnú podporu do výšky 550 EUR pre jedného uchádzača/uchádzačku, podľa požiadavky žiadateľa/ky v závislosti od formy a charakteru kurzu/študijného pobytu.

Karpatská nadácia v rámci tejto výzvy prerozdelí celkovo 1.100 EUR

Štipendium v roku 2019 finančne podporil Palo Richvalský – umelec, pedagóg, predavač a jeden z prvých štipendistov Karpatskej nadácie..

Cieľom programu je zvýšiť potenciál, uplatnenie a konkurencieschopnosť študentov/študentiek a mladých ľudí z východného Slovenska na trhu práce.

Kto môže štipendium získať?

Program podporí študentov/študentky a mladých ľudí, ktorí/é budú mať, v rokoch 2019-2020:

  • Trvalý pobyt na území košického alebo prešovského kraja,
  • Vek do 30 rokov.

Na čo môže byť štipendium použité?

  • Jazykový kurz na štátnej/súkromnej jazykovej škole
  • Jazykový kurz u súkromného lektora/lektorky
  • On-line jazykový kurz
  • Jazykový pobyt v zahraničí

Ako štipendium získať?

Vyplňte žiadosť na www.granty.karpatskanadacia.sk, a priložte krátky motivačný list.

Žiadosť musí byť spracovaná a podaná spolu s prílohami najneskôr do 6. decembra 2019

Viac informácií a celé znenie výzvy nájdete tu: Jazykové štipendium Karpatskej nadácie 2020

Prečítajte si ako celé štipendium vlastne vzniklo tu: https://karpatskanadacia.sk/ako-vzniklo-nase-stipendium-alebo-neuveritelny-pribeh-pala-richvalskeho/

Bližšie informácie a pomoc Vám zároveň rád poskytne:
Tomáš Török
e-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk , tel. č. : 055 / 622 11 52 

Zdroj: https://karpatskanadacia.sk/vyzva-na-jazykove-stipendium-karpatskej-nadacie-otvorena/?fbclid=IwAR0wNKoJjeIWE-hASf1ukD5pWZ3LJYQKLy7BJFSz8mRC1qBpcDzEjGnAn10

Karpatská nadácia je unikátna regionálna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska – košického a prešovského kraja.
Sme východniari a záleží nám na tomto kúsku Slovenska, na ľuďoch, ktorí tu žijú, prírodnom, kultúrnom a historickom dedičstve, ktoré chránime a na ktorom staviame. Naším poslaním je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť.

Od svojho založenia v roku 1994 poskytujeme finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie s cieľom zlepšovania života na východnom Slovensku. Počas svojej existencie sme podporili stovky projektov sumou takmer 2,3 milióna EUR.

Prinášame na východné Slovensko inovatívne riešenia miestnych problémov, aby ľudia žijúci v regióne mohli viesť úspešný a plnohodnotný život. Prenášame naše skúsenosti, vytvárame siete a budujeme expertízu organizácií tretieho sektora – na Slovensku ako aj v zahraničí, najmä na Ukrajine.

Vytvárame inovatívne spôsoby pre zapojenie ľudí a firiem do rozvoja východoslovenského regiónu. Snažíme sa získať čo najviac finančnej podpory pre miestne projekty a aktívnych ľudí, ktorí tvoria lepší život v tejto časti Slovenska.

Sme členom prestížnej medzinárodnej siete Karpatských nadácií – International Carpathian Foundation Network a Transnational Giving Europe, siete 20 organizácií pracujúcich v 20 krajinách Európy. Sieť TGE umožňuje firemným aj individuálnym darcom, ktorí majú sídlo v členských krajinách TGE, finančne podporovať neziskové organizácie v iných krajinách v rámci siete s využitím miestnych daňových výhod. Od roku 2016 sme pozorovateľom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií – MVRO. V roku 2017 sme sa stali členom Eastern Partnership Civil Society Forum, kde sme zastúpení vo výkonnom výbore a tiež v koordinácii jednej z pracovných skupín.

Close