Mimovládky.sk

novinky, ktoré pomáhajú

Ceny Jána Langoša

V piatok 13. decembra sa v aule Univerzity Komenského uskutoční udeľovanie Cien Jána Langoša. Ceny udeľuje Nadácia Jána Langoša tým, čo zanechali svojím životom hlbokú stopu v spoločenstve, v ktorom žili. Tento rok Nadácia Jána Langoša ocení najmä veľkú občiansku odvahu pri boji za slobodu, pravdu a demokraciu.

Zdroj: http://www.cpf.sk/sk/novinky-a-aktuality/ceny-jana-langosa/

Close