Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

V Banskej Bystrici odovzdávali Srdce na dlani

Decembrové slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani nie je v Banskej Bystrici novinkou. Je skôr očakávanou tradíciou, ktorú v predvianočnej a slávnostnej atmosfére organizuje Centrum dobrovoľníctva, n. o. pre celý Banskobystrický kraj. Tento rok to bolo už po trinásty krát.

Foto: Martin Dubovský

Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je dôležitá udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím – Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a tiež primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

„Samotnému oceňovaniu predchádza niekoľkomesačná, systematická príprava. Aktualizuje sa štatút, zverejňujeme výzvu na nominovanie, vytvárame komisiu, ktorá musí byť zostavená z takých autorít, ktoré dobrovoľníctvu rozumejú a v neposlednom rade uverejňujeme inšpiratívne príbehy nominovaných na našej facebookovej stránke.“ – vykresľuje priebeh kampane koordinátorka Mária Joklová.

Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 35 nominácií, ďalšie dve žiaľ nesplnili podmienky stanovené štatútom. Najpočetnejšou z pätnástich zverejnených kategórií bolo už tradične Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti, kde Centrum dobrovoľníctva prijalo až 10 nominácií. Kategória Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ŽP nebolo tento rok vôbec zastúpené.

Komisia sa v tomto roku po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla udeliť 17 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne p. Bartka. Ten ich pre túto výnimočnú udalosť vyrába už od samotného začiatku a vždy pro bono.

Špecifikom tohtoročného Srdca na dlani bolo, že sa komisia rozhodla udeliť aj ocenenie za výnimočnosť, ktoré získal mnohoročný dobrovoľník Lukáš Macko. Lukáš pôsobí u Saleziánov v Banskej Bystrici už 10 rokov, kde sa s veľkým nasadením venuje mládeži a organizovaniu podujatí. Bol tiež jedným z hlavných organizátorov tohtoročného animátorského podujatia AABB, ktoré navštívilo 700 mladých ľudí. Dobrovoľníctvo je pre neho životným rozhodnutím.

Medzi ocenenými príbehmi však nájdete aj dospelých ľudí, ktorí si dokážu nájsť čas a venujú ho rodinám v núdzi, deťom v paliatívnej starostlivosti či v dlhodobej starostlivosti na onkologickom oddelení. Boli medzi nimi ľudia, ktorí dbajú, aby všetky procesy v meste boli v súlade so zákonmi. Srdce na dlani získali aj seniori a seniorky, ktorí nachádzajú svoj zmysel v prinášaní radosti druhým – starším, ale aj tým najmenším.

Foto: Martin Dubovský

Podujatie je však príležitosťou poďakovať sa naozaj všetkým, ktorí dokážu nielen nezištne pomáhať, ale častokrát svojim príbehom ostatných inšpirovať. Ďakovné certifikáty za nezištné venovanie času, energie a svojich schopností pre pomoc ľuďom v Banskobystrickom kraji boli menovite odovzdané 34 ľuďom.

„Srdce na dlani je pre nás tou najkrajšou akciou a výbornou bodkou na konci kalendárneho roka. Je to podujatie, ktoré má upriamiť pozornosť na všetky dôležité dobré skutky, ktoré dobrovoľníci a dobrovoľníci v našom bezprostrednom okolí resp. v Banskobystrickom kraji vykonávajú. Je dôležité, aby sme o nich hovorili a aby sme ich poznali. A tiež je dôležité aby sme im patrične poďakovali a ukázali, že nám nie je ľahostajné, čo pre spoločnosť robia. Práve takýto, častokrát nenápadní ľudia, vytvárajú pozitívnu atmosféru a spoločensky priaznivú klímu v spoločnosti. A za to im patrí naše poďakovanie.“ – poznamenáva Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva,n.o.

Viac o priebehu a mená ocenených dobrovoľníkov a dobrovoľníčky nájdete tu: Srdce na dlani 2019

Zdroj: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/novinky/307-srdce-na-dlani-sme-odovzdavali-uz-po-trinasty-krat

Centrum dobrovoľníctva, n.o. je organizácia, ktorá pôvodne vznikla ako občianske združenie začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú.  Ďalšími impulzom k založeniu Centra dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Za roky existencie si Centrum udržalo svoje stabilné postavenie na poli mimovládnych organizácií a už dávno nepôsobí výlučne v Banskej Bystrici, ale svoje aktivity rozšírilo a neustále rozširuje i do celého banskonskobystrického kraja a za jeho hranice. Aj táto profilácia prispela k transformácii združenia na neziskovú organizáciu s rovnomenným názvom, poslaním aj cieľmi.

Centrum dobrovoľníctva je srdcom dobrovoľníctva v regióne.Poslaním CD je prostredníctvom dobrovoľníctva rozvíjať potenciál ľudí a zlepšovať kvalitu života. Snažíme sa o to, aby bolo dobrovoľníctvo prirodzenou súčasťou života ľudí v banskobystrickom kraji/regióne.

Ciele Centra dobrovoľníctva: 

 • Vzbudzovať záujem ľudí a organizácií o dobrovoľníctvo
 • Získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
 • Zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti
 • Skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách
 • Vytvárať dobrovoľnícke príležitosti

Medzi naše hlavné aktivity patrí: 

 • Servis dobrovoľníctva
 • Propagácia dobrovoľníctva
 • Vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov a organizácií v oblasti dobrovoľníctva
 • Výskum v oblasti dobrovoľníctva a mládeže
 • Realizácia vlastných programov a projektov
 • Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia
 • Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva
 • Každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani
Close