Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Konferencia Junior Internet 2020

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku je občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov a vedkyne. 

Junior Internet 2020 je súťažná konferencia ktorá je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov zameraných na vzdelávanie.

Foto: Amavet

Súťažné projekty hodnotí odborná porota vo viacerých kategóriách, autori najlepších prác budú pozvaní na súťažnú konferenciu, kde svoje projekty verejne odprezentujú.

Súťažne príspevky je potrebné prihlásiť na www.juniorinternet.sk najneskôr do 15. marca 2020.

Zdroj: https://www.facebook.com/events/2500974583505048/

Close