Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Karpatská nadácia: Podarilo sa… 2019

Rok 2019 bol pre nás skutočne výnimočný. Mali sme možnosť stretnúť sa s množstvom inšpiratívnych ľudí, ktorým záleží na lepšom východnom Slovensku a podporili sme desiatky organizácií a projektov, o ktorých sme presvedčení, že urobili život na východe krajším. Radi vám ich postupne predstavíme v našom cykle PODARILO SA… 2019.

…podarilo sa podchytiť a motivovať talentované deti k atletike a športu vďaka občianskemu združeniu Atletika Košice a ich projektu Čokoládová tretra  Počas projektu zorganizovali sériu detských atletických pretekov od školských kôl až po medzinárodné. Celkovo sa im podarilo zapojiť až 1 900 detí z 84 škôl na Slovensku.

Projekt bol podporený z grantového programu Spoločne pre región 2019 sumou 2 498 EUR vďaka U.S. Steel Košice.

Zdroj: https://www.facebook.com/karpatskanadacia/posts/10158171606209155

Karpatská nadácia je unikátna regionálna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska – košického a prešovského kraja.
Sme východniari a záleží nám na tomto kúsku Slovenska, na ľuďoch, ktorí tu žijú, prírodnom, kultúrnom a historickom dedičstve, ktoré chránime a na ktorom staviame. Naším poslaním je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť.

Od svojho založenia v roku 1994 poskytujeme finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie s cieľom zlepšovania života na východnom Slovensku. Počas svojej existencie sme podporili stovky projektov sumou takmer 2,3 milióna EUR.

Prinášame na východné Slovensko inovatívne riešenia miestnych problémov, aby ľudia žijúci v regióne mohli viesť úspešný a plnohodnotný život. Prenášame naše skúsenosti, vytvárame siete a budujeme expertízu organizácií tretieho sektora – na Slovensku ako aj v zahraničí, najmä na Ukrajine.

Vytvárame inovatívne spôsoby pre zapojenie ľudí a firiem do rozvoja východoslovenského regiónu. Snažíme sa získať čo najviac finančnej podpory pre miestne projekty a aktívnych ľudí, ktorí tvoria lepší život v tejto časti Slovenska.

Sme členom prestížnej medzinárodnej siete Karpatských nadácií – International Carpathian Foundation Network a Transnational Giving Europe, siete 20 organizácií pracujúcich v 20 krajinách Európy. Sieť TGE umožňuje firemným aj individuálnym darcom, ktorí majú sídlo v členských krajinách TGE, finančne podporovať neziskové organizácie v iných krajinách v rámci siete s využitím miestnych daňových výhod. Od roku 2016 sme pozorovateľom Platformy mimovládnych rozvojových organizácií – MVRO. V roku 2017 sme sa stali členom Eastern Partnership Civil Society Forum, kde sme zastúpení vo výkonnom výbore a tiež v koordinácii jednej z pracovných skupín.

Close