Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

O dobrovoľníctve

O čom je dobrovoľníctvo v univerzitnom prostredí? Môže byť dobrovoľníctvo produkt? Čo má spoločné so solidaritou? A čo znamená byť angažovanou univerzitou?

Vypočujte si TEDx Alžbety Brozmanovej Gregorovej, ktorá sa dlhodobo venuje téme dobrovoľníctva, service learningu (spájanie vzdelávania so službou v komunite), tretieho sektora a mimovládnych organizácií vo výskume, praxi i vzdelávaní.

Verím, že univerzita má robiť nielen vedu a vzdelávanie, ale má prinášať aj reálne zmeny v životoch študentov a študentiek a reálne zmeny v komunitách, v ktorých pôsobí.

Zdroj: https://www.facebook.com/Centrum.dobrovolnictva/posts/3212797178748552

Close