Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

OZ Prales upozorňuje na podozrivú spoluprácu

PRALES, o.z. sa venuje zachovaniu a ochrane pralesov a prírodných lesov. Zameriava sa na výskum pralesov, advokačnú činnosť, ale aj zvyšovanie verejného povedomia o hodnotách a význame pralesov.

Teraz PRALES, o.z. upozorňuje na podozrivú spoluprácu Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) s občianskym združením Komplexná centrálna záchranná služba Gabčíkovo (KCZS).

Čítajte viac TU.

„Pracovníci KCZS mali za 850 000 eur dva roky robiť to, čo majú v náplni štátni ochranári – strážiť prírodu. Efektívnosť vynaloženia týchto prostriedkov ŠOP SR odmietla vyhodnotiť. Zmluvu uzatvorili bez verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, že tak urobili v rozpore so zákonom. Vedenie ŠOP SR však v plnení nezákonnej dohody a vyplácaní peňazí pokračovalo a v septembri 2019 uzatvorilo s touto organizáciou novú rámcovú dohodu o spolupráci, opäť na 850 000 EUR. Tento raz má KCZS vykonávať monitoring požiarov.“

Zdroj: http://pralesy.sk/kniznica/aktuality/162-op-sr-pokrauje-v-po.html?fbclid=IwAR2cyC7B4If0BV7TA-1iCA0t1LXO0HouHOagY676w–7JKpPZpG3asyQtbk

Občianske združenie PRALES vzniklo na sklonku roka 2009 v Rosine z vôle mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný okolitý svet. Je dobrovoľníckym, nepolitickým združením všetkých ľudí, ktorí majú záujem byť nápomocní pri vytváraní a ochrane pozitívnych javov v krajine, zvyšovaní environmentálneho povedomia ľudí, ochrane kultúrneho dedičstva našich starých otcov. Spája odbornú a laickú verejnosť, v organizácii sa realizuje množstvo mladých nádejných vedcov, doborvoľníkov a ľudí plných entuziazmu.

Jedným z hlavných cieľov činnosti združenia  je prispievať k zachovaniu a ochrane pralesov a prírodných lesov. V rámci tohto cieľa združenie vykonáva aktivity zamerané na zvýšenie poznania a výskum pralesov, advokačnú činnosť, ale aj zvyšovanie verejného povedomia o ich hodnotách a  význame.

Združenie však vykonáva aj ďalšie aktivity súvisiace s ochranou a obnovou prírodných a kultúrnych hodnôt v krajine, vrátane environmentálneho vzdelávania.  Viac informácií o občianskom združení PRALES a jeho činnosti i nájdete na www.oz-prales.com

Close