Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Príbeh jedného projektu… po 20-tich rokoch

Niekedy sa stáva, že organizácia podporí projekt a to naštartuje dlhodobý proces občianskeho aktivizmu.

Stalo sa to aj pri projekte, ktorý pred 20-timi rokmi grantom podporila Nadácia Ekopolis.

Takýto email im teraz prišiel:

„Neformálne združenie Mandolína Žabokreky sa vtedy rozhodlo revitalizovať priestory v okolí obce, ktoré bolo poškodené „socialistickým hospodárením“. Konkrétne šlo o miesta, kde sa nachádzali pastierske studničky pre napájanie statku, ktorý sa kedysi pásol v okolí obce. Žiaľ, nezodpovedným hospodárením došlo k devastácii týchto lokalít a zostali len v pamäti našich starých rodičov.
Získali sme grant a s nádejou sa pustli do obnovy týchto miest. Vtedy sme ešte netušili, že to nakoniec bude opakujúci sa proces až do dnešných dní. Váš grant naštartoval proces, ktorému ostali „upísaní“ ľudia ako ja a studničky neustále udržujeme a modernizujeme. Naše združenie chce aj takto poďakovať vašej nadácii za túto pomoc, za tento úžasný štartovací impulz, ktorý dokázal, že ľudom v mojom okolí nebolo a nie je ľahostané naše životné prostredie a ochrana vody. Ešte raz veľké ĎAKUJEME.“ 

Foto: Peter Chromčík

Zdroj: https://www.facebook.com/nadacia.ekopolis/posts/10157991703650929

Našou víziou je krajina, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za stav a vývoj prostredia, v ktorom žijú a preto konajú tak, aby aj budúce generácie mali kvalitný život.

Nadácia Ekopolis má 26-ročné  skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a enviromentálnu udržteľnosť. Bez zbytočnej byrokracie,  pružne  podporujeme  projekty a činnosť stoviek mimovládnych neziskových organizácií, podľa ich aktuálnych potrieb.

Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila 3 159 projektov v celkovej sume 19,5 mil. €.

V roku 2018 sme finančne aj nefinančne podporili 51 projektov sumou 121 560 tisíc €.

Prinášame inovatívne programy, myšlienky, otvárame aktuálne témy. Máme prepracovaný  spôsob monitorovania a hodnotenia projektov. Našim hlavným nástrojom sú grantové programy, v ktorých projekty získavajú podporu v otvorenej súťaži. Poskytujú rovnoprávnu šancu  občanom z celého Slovenska  podieľať sa na riešení naliehavých otázok.

Ako prví na Slovensku sme začali budovať svoj dlhodobý finančný majetok – základinu a vypracovali si politiku konfliktu záujmov. Nadácia Ekopolis chce pôsobiť ako stabilný a transparentný zdroj finančnej podpory pre aktívnych občanov a byť tiež spoľahlivým partnerom obcí, súkromného sektora, štátu a zahraničných darcov.

Close