Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Spojivko pomáha s doučovaním v Banskobystrickom regióne. Zapojiť sa môžete aj vy.

Bystrické Centrum dobrovoľníctva hľadá mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do programu SPOJIVKO.

S novým rokom tu máme aj novú výzvu. Hľadáme mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do nášho programu SPOJIVKO, ktorý sme sa rozhodli rozšíriť aj do ďalších zariadení pracujúcich s deťmi. Spojivko je krásny a potrebný program, v ktorom mladí ľudia pomáhajú s učením deťom vo voľnom čase, a tiež získavajú nové zručnosti a skúsenosti.

SPOJIVKO je individuálny dobrovoľnícky program. Jeho podstatou je pomoc pri doučovaní prostredníctvom kamarátskeho vzťahu (mentoringu) medzi dieťaťom a dobrovoľníkom.
Hlavnou myšlienkou programu je individuálne doučovanie a mentoring detí ohrozených sociálnym vylúčením navštevujúcich nízkoprahové komunitné centrá v meste Banská Bystrica Kotvička a Kompas. Program je založený na princípoch súvisiacich s názvom: Spolupráca, Priateľstvo, Obojstrannosť, Jedinečnosť, Individuálita, Vzdelávanie, Komunita, Osvetovosť.

Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka sa stretáva s konkrétnym dieťaťom raz týždenne v priestoroch nízkoprahového komunitného centra. Pomáha mu s prípravou do školy, s písaním domácich úloh a opakuje s ním prebrané učivo. Čím lepšie spojivká do seba zapadnú, tým lepšie udržia trám vedomostí.

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac, kontaktujte koordinátorku programu Janku Šolcovú mailom na spojivko@centrumdobrovolnictva.sk.

Program sa v školskom roku 2019/2020 realizuje vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesta Banská Bystrica, podpore projektu z Active Citizen Fund, ktorý administruje Karpatská nadácia a podpory rodiny Kušíkových.

Zdroj: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/spojivko , https://www.facebook.com/Centrum.dobrovolnictva/posts/3190815087613428

Centrum dobrovoľníctva, n.o. je organizácia, ktorá pôvodne vznikla ako občianske združenie začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú.  Ďalšími impulzom k založeniu Centra dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Za roky existencie si Centrum udržalo svoje stabilné postavenie na poli mimovládnych organizácií a už dávno nepôsobí výlučne v Banskej Bystrici, ale svoje aktivity rozšírilo a neustále rozširuje i do celého banskonskobystrického kraja a za jeho hranice. Aj táto profilácia prispela k transformácii združenia na neziskovú organizáciu s rovnomenným názvom, poslaním aj cieľmi.

Centrum dobrovoľníctva je srdcom dobrovoľníctva v regióne.Poslaním CD je prostredníctvom dobrovoľníctva rozvíjať potenciál ľudí a zlepšovať kvalitu života. Snažíme sa o to, aby bolo dobrovoľníctvo prirodzenou súčasťou života ľudí v banskobystrickom kraji/regióne.

Ciele Centra dobrovoľníctva: 

 • Vzbudzovať záujem ľudí a organizácií o dobrovoľníctvo
 • Získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
 • Zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti
 • Skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách
 • Vytvárať dobrovoľnícke príležitosti

Medzi naše hlavné aktivity patrí: 

 • Servis dobrovoľníctva
 • Propagácia dobrovoľníctva
 • Vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov a organizácií v oblasti dobrovoľníctva
 • Výskum v oblasti dobrovoľníctva a mládeže
 • Realizácia vlastných programov a projektov
 • Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia
 • Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva
 • Každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani
Close