Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Slovensko za všetkých!

NIE V NAŠOM MESTE:

„Roky počúvame obrovské množstvo nechutných vyjadrení od kadekoho, počnúc politickou „elitou“ či dezinformačnými webmi a ľuďmi z krajnej pravice končiac, o tom, že aktivisti, aktivistky, mimovládky, liberáli a liberálky nemajú radi Slovensko. Klamete. Hrozne klamete.

Neuveriteľné množstvo ľudí, dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, aktivistov a aktivistiek, tu dennodenne hasí kritické stavy v spoločnosti, zdravotníctve, školstve, sociálnych službách, športe, kultúre, v demokracii, len preto, že nám na Slovensku a našich komunitách, kde žijeme, nesmierne záleží. Pretože sa odmietame pozerať na svojich susedov, blížnych, známych aj neznámych, ktorí sa boria s problémami, za ktoré častokrát nemôžu. Robíme zbierky, chodíme do škôl, nemocníc, organizujeme detské tábory, besiedky pre seniorov, čistíme a skrášľujeme ulice, bojujeme proti korupcii, pomáhame slabším, pomáhame väčšine aj menšine. Každý, kto prispel hodinou svojho času, alebo málom zo svojej peňaženky, miluje Slovensko a svojich krajanov, ako vládze. KRAJANOV od slova krajina, ktoré vám dnes tak pasuje do polarizačnej rétoriky. To sme my všetci. Veľkí, malí, svetlí, tmaví, veriaci aj ateisti, ľubiaci toho druhého, či druhú bez predsudkov, žijúci v mestách, dedinách, na lazoch aj v osadách. Mnoho z nás miluje a DODRŽIAVA naše tradície a venuje sa ich zachovávaniu.

Viete, prečo sa nechvastáme láskou k Slovensku? Prečo sa nechvastáme každodennou dobročinnosťou a prácou pre druhých? Pretože láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.

Všetci sme tu za Slovensko a Slovensko je tu za všetkých jeho obyvateľov a obyvateľky.“

Zdroj: https://www.facebook.com/NIEvBB/posts/2645888725639290

Close