Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Študenti po stopách totality

Cieľom projektu Nadácie Milana Šimečku Študenti po stopách totality je prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov zdokumentovať rôzne aspekty života pod vládou komunistickej strany.

Projektom chcú študentom priblížiť vzťah medzi občanom a totalitným režimom a dať im možnosť oboznámiť sa s prejavmi občianskej angažovanosti v minulosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou budovania demokratickej spoločnosti a sú obzvlášť potrebné v krajinách so skúsenosťou s komunistickým režimom. 

Prostredníctvom priamej participácie na mapovaní „malých dejín“ totality v regiónoch sa študenti oboznámia s nedávnou históriou Slovenska, s ktorou nemajú osobnú skúsenosť. Navyše, nadobudnú zručnosti v oblasti vyhľadávania zdrojov a prameňov, práce s informáciami, ich analýzou a kritickým hodnotením. Prostredníctvom verejnej prezentácie výsledkov projektu sa študenti sami stanú aktívnymi v pripomínaní histórie, ako aj vo formovaní postojov verejnosti a budú mať možnosť si uvedomiť hodnotu a silu občianskeho hlasu.

Študentky zo SSOŠP EBG Žiar nad Hronom sa zapojili do projektu Nadácie Milana Šimečku Študenti po stopách totality a pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie napísali, naštudovali a predstavili divadelnú hru.

Táto hra mapuje osudy študentky, ktorá sa aktívne zapojila do protestov na námestiach v 89-tom.

Výnimočnosť tejto divadelnej hry, okrem množstva zapojených hercov a herečiek, či použitia videa v divadle, spočíva v tom, že vychádza z výskumu, ktorý študentky v Žiari nad Hronom samy realizovali.

Stretli sa s účastníkmi udalostí v Žiari, spracovali ich metódou oral history a umelecky stvárnili pred asi 150 ľuďmi.

Zdroj: https://www.facebook.com/mimovladky.sk/posts/3129261580431200

Close