Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Via Iuris: PREDVOLEBNÚ KAMPAŇ MÔŽU VIESŤ LEN POLITICI

Via Iuris upozorňuje:

V ostatnom čase sa na našich spolupracujúcich advokátov opakovane obrátili aktívni jednotlivci či združenia s otázkou, za akých podmienok sa môžu zapojiť do predvolebnej kampane. Podľa novely zákona o volebnej kampani, účinnej od leta 2019, došlo k zrušeniu tzv. tretích strán ako špecifického subjektu volebnej kampane a volebnú kampaň tak môžu viesť len politické subjekty. Iným subjektom sa kampaň zakazuje. Porušenie tohto zákazu môže ministerstvo vnútra trestať pokutami.

Zákon o volebnej kampani definuje, že pod volebnou kampaňou sa rozumie akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech politických subjektov. Pritom nie je podstatné, či sa úhrada skutočne zaplatila, stačí, že je to aktivita, za ktorú sa zvyčajne platí. Je zrejmé, že bilbord či platená inzercia na facebooku sa považujú za kampaň a tak ich môžu vykonávať iba politici. Naopak, bežný nesponzorovaný status na sociálnej sieti Štátna volebná komisia za volebnú kampaň nepovažuje.

Ide však o novú úpravu a zatiaľ neexistujú dostupné interpretačné pravidlá, na základe ktorých by sa dalo vopred určiť, ako bude ministerstvo posudzovať konanie iných ako politických subjektov.

Predvolebné aktivity iniciatív, združení či iných právnických alebo fyzických osôb však môžu byť v predvolebnej kampani zamerané všeobecnejšie – na podporu účasti vo voľbách a na výzvy k premyslenej a zodpovednej voľbe.

Zdroj: https://www.facebook.com/viaiuris/posts/10157225748254811

Close