Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Youth Wiki: Mládež v Európskych krajinách

Youth Wiki je online encyklopédia pre všetkých, ktorí vyhľadávajú údaje a fakty týkajúce sa mládeže v európskych krajinách.

Zaujímavé štatistiky o Slovensku si môžete pozrieť tu: https://eacea.ec.europa.eu/…/co…/youthwiki/overview-slovakia

Youth Wiki pokrýva 8 oblastí: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, participáciu, dobrovoľníctvo, kreativitu a kultúru, sociálnu inklúziu a mládež a svet.

Jej nová časť Comparative Overviews obsahuje interaktívne mapy, ktoré v jednotlivých krajinách názorne ukazujú stav vybraných kritérií týkajúcich sa mládežníckych politík a života mládeže.

Zdroj: https://www.facebook.com/Centrum.dobrovolnictva/posts/3262030953825174

Close