Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Aj firemné nadácie sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti

Nadácia Tatra banky už ôsmy rok podporuje tých najšikovnejších stredoškolákov v rámci grantového programu Stredoškoláci do sveta!

Nadácia Tatra banky hľadá ambicióznych a šikovných študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe či podujatí. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi,…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.

S grantovým programom Stredoškoláci do sveta máte kvalitné vzdelanie na dosah ruky!

Žiadosti sa prijímajú do pondelka 23. marca 2020. Registráciu, online prihlášku a viac informácií o programe nájdete tu: https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-stredoskolakov/

Zdroj: https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-stredoskolakov/

Close