Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Ako pomáhajú mimovládky? Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici vyškolilo dobrovoľníkov

Centrum doborovoľníctva: Včera sme vyškolili cez 20 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok od Saleziánov v Banskej Bystrici. Tí sa rozhodli v čase obmedzovania sociálnych kontaktov pomôcť s nákupmi pre osamelých seniorov a seniorky, prípadne iným ľuďom v núdzi.

Všetci boli absolútne skvelí!!! Túto službu budú realizovať hlavne na území Sásovej. Patrí im veľká vďaka.

Nie je nič krajšie a hodnotnejšie, ako keď v čase núdze ponúknete pomocnú ruku. Nezabudnite však, že či už ako organizácie, alebo dobrovoľníci musíme byť pozorní ku všetkým rizikám, ktoré sa s takouto pomocou spájajú. Preto sú takéto školenia nevyhnutnosťou.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať na: silvia@centrumdobrovolnictva.sk


Spolupracujeme s Mestom Banská Bystrica, SBD Banská Bystrica, Slovenský skauting – skautské zbory v BB a Červený kríž.

Zdroj: https://www.facebook.com/Centrum.dobrovolnictva/posts/3336465939715008

Close