Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Človek v ohrození: BOJUJEME PROTI KORONAVÍRUSU VO VYLÚČENÝCH KOMUNITÁCH

Minulý týždeň sme na Slovensku začali pociťovať šírenie koronavírusu. V médiách sa často píše o najohrozenejších skupinách – senioroch či ľuďoch s poruchami imunity. Na Slovensku sú ale výrazne ohrozené aj rodiny, ktoré žijú na okraji našej spoločnosti.

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme pomohli ľuďom vo vylúčených komunitách čo najlepšie sa pred vírusom chrániť:

  • Vytvorili sme AKČNÚ SKUPINU, ktorá mala za 24 hodín viac ako 220 členov – zástupcov neziskových organizácií, terénnych pracovníkov a pracovníčok, asistentov zdravia a mnohých ďalších. V skupine si vymieňajú najnovšie informácie, nápady na pomoc a koordinujú svoje aktivity.
  • Ideme priamo DO KOMUNÍT, šírime osvetu a pripravujeme plán na ďalší vývoj. Rodiny v našich komunitách sme o víruse včas informovali a vysvetlili sme im ako sa chrániť.
  • Vytvorili sme krízový scenár fungovania pre naše KOMUNITNÉ CENTRÁ, aby mohli naďalej pomáhať rodinám v komunitách, no zároveň aby boli ochránení aj naši kolegovia a kolegyne v teréne.
  • V každom centre máme troch pracovníkov. Dvaja pracujú z domu a tretí, ktorý má ochranné rúško, sa stretáva s ľuďmi V KOMUNITÁCH, ale aj so starostami a asistentmi zdravia. Spoločne sa pripravujú na ďalšie možné scenáre.
  • Zostavili sme DOTAZNÍK, v ktorom zisťujeme potreby jednotlivých lokalít. Chceme pomáhať kde sa dá a na to potrebujeme mať dostatok informácií.
  • Podieľame sa na INFORMAČNEJ KAMPANI #KoronaTeMerel, ktorú realizujú Zdravé regióny, v spolupráci s Bystriny. Kampaň má pomôcť šíriť dôležité informácie o prevencii a koronavíruse medzi obyvateľmi z vylúčených komunít.
  • Naďalej komunikujeme s hlavnými inštitúciami a aktérmi v tejto oblasti, aby sa prijali celoplošné opatrenia, ktoré sú potrebné pre spomalenie šírenia vírusu a ochranu vylúčených komunít.
  • Zmobilizovali sme naše kolegyne a kolegov, a pomáhajú nám aj skvelé dobrovoľníčky a dobrovoľníci, ktorí šijú ochranné rúška pre našich terénnych pracovníkov, aj pre komunitu. Napriek tomu, že je úlohou štátu zabezpečiť ochranné pomôcky, nápor je veľký a zatiaľ sa tak nestalo. Musíme teda aspoň dočasne – podobne ako desiatky iných organizácií a bohužiaľ aj mnohí zdravotníci – situáciu riešiť inak.

Zdroj: https://www.facebook.com/clovekvohrozeni/posts/10163115583740481

Close