Mimovládky.sk

mimovládky pomáhajú

Potreby MNO v dôsledku krízy

Komora mimovládnych neziskových organizácií vytvorila dotazník, ktorým chce zmapovať situáciu a zozbierať podnety od mimovládok. Vďaka nim môže následne Komora v súčinnosti s krízovým štábom, zástupcami vlády a ministerstiev pripraviť opatrenia pre riešenie situácie MNO v dôsledku krízy. Dotazník treba vyplniť do piatku 3.4. 14:00

Milé organizácie,
súčasná situácia je veľmi neštandardná a nikto z nás alebo vás sa s ňou ešte nestretol. Každá organizácia teraz rieši množstvo svojich vnútorných problémov a tiež pociťujeme neistotu ohľadne budúcnosti. Mnohé nemajú možnosť byť súčasťou väčších celkov, kde si viaceré organizácie pomáhajú a niekedy ani to nestačí. V mene Komory mimovládnych neziskových organizácií sme pripravili dotazník, prostredníctvom ktorého chceme zbierať podnety systematicky, na jedno miesto a ďalej s nimi pracovať tak, aby sme vedeli v súčinnosti s krízovým štábom ale následne aj so zástupcami vlády a jednotlivých ministerstiev pripraviť opatrenia na riešenie postavenia, financovania a zabezpečenia činnosti rôznych druhov mimovládnych neziskových organizácií.


Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/na1NUVNXmEveBt6H9

Vyplnenie dotazníka vám môže trvať 10 až 15 minút, nám však tieto dáta veľmi pomôžu, preto vás prosíme o trpezlivosť pri jeho vypĺňaní a spoluprácu. Termín, do ktorého je potrebné vyplniť dotazník je piatok 3.4.2020 do 14.00.

Ďakujeme za spoluprácu, spolu to zvládneme lepšie. Vaša
Komora mimovládnych neziskových organizácií

Close